Rekisterinpitäjä

Keskuskenttä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Enarvi
timoe@keskuskentta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on palvelun käyttäjien tunnistaminen. Keskusteluun osallistuminen vaatii kirjautumisen palveluun häiriökäyttäytymisen estämiseksi ja tarvittaessa yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja: sähköpostiosoite, käyttäjänimi, IP-osoite. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan lisätä muita tietoja itsestään, esimerkiksi koko nimen ja paikkakunnan.

Tietojen luovutus

Käyttäjänimet ja mahdollisesti muu käyttäjän vapaaehtoisesti lisäämä tieto näytetään julkisesti. Muita rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva syy tietojen saamiseen.

Rekisterisuojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu suojattuun tietokantaan. Tietokantaan on pääsy vain sivuston ylläpitäjillä.