Junioreita koskevan kirjoittelun säännöt

Yleistä

Kirjoita kannustavasti, häviäminen harmittaa varmasti riittävästi jo itsessään. Samat säännöt koskevat kaikista pelaajista käytävää keskustelua heidän kansalaisuudestaan riippumatta.

Alle 18-vuotiaat juniorit

Seurantaa ja kannustamista

###Ei

  • keskustelua ulkonäköön, fyysiseen kehitykseen, olemukseen, käyttäytymiseen tms. liittyen
  • spekulointia nykyisestä tulostasosta myöhempään tasoon/kehitykseen
  • tavoitteiden ja odotusten asettamista tai niillä spekulointia
  • keskustelua pelaajan lahjakkuudesta
  • kritiikkiä pelisuorituksista tai -tyylistä

Alle 15-vuotiaat juniorit

Keskustelua tuloksista, ranking-listoja ja tilastoja

Samat säännöt, kuin alle 18-vuotiaita koskevassa kirjoittelussa, joiden lisäksi:

###Ei

  • vertailua muihin pelaajiin
  • kritiikkiä tuloksista

Alle 12-vuotiaat juniorit

Keskustelua harrastamisesta, seuroista ja turnauksista

Samat säännöt, kuin alle 18- ja 15-vuotiaita koskevassa kirjoittelussa, joiden lisäksi:

###Ei

  • keskustelua yksittäisistä pelaajista

This topic is now closed. New replies are no longer allowed.